Steenworp jaarbericht

Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden adviseert en begeleidt (startende) bedrijven bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting in de regio Haaglanden. Vanuit de gemeente Den Haag is gevraagd om het jaarbericht vorm te geven. Bijgaand een impressie.  

Factsheet Jeugdhulp

Voor het Nederlands Jeugdinstituut is er een factsheet ontworpen over het inkoopproces jeugdhulp bij gemeenten. Deze factsheet is voorzien van illustraties en infographics ter ondersteuning en verheldering van de inhoud.  

Water

Vanuit het Nederlands Normalisatie Instituut kwam de vraag voor een overzichts infographic die alle commissies en werkgroepen laat zien die betrokken zijn bij het onderwerp Water. Deze infographic geeft op een speelse wijze inzicht en is onderverdeeld in separate vlakken.

Vakbond AFMP

Voor vakbond AFMP, de militair- en burgerpersoneel Defensievakbond, is er een infographic ontworpen die de invloed van de leden laat zien. Doel is de leden te informeren en inzicht te bieden in de mogelijkheden die ze hebben om hun invloed uit te oefenen.  

Museum Prinsenhof

Naar aanleiding van de verbouwing van Museum Prinsenhof is er een infographic ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat er aangepast zal worden en dus ook verbetert. De infographic is in een aantal stappen gerealiseerd met de opdrachtgever, van boven naar beneden te zien waarbij het onderste model de definitieve versie is.