VROM

0

Het ministerie van VROM, een opdrachtgever waar we
veelvuldig en met veel plezier mee hebben gewerkt.VROM verandert, interne uitgave van VROM voor alle
medewerkers van VROM. Informatieve uitgave in de
Rijksbrede huisstijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking Interbestuurlijke uitwisseling van

ruimtelijke plannen en besluiten, een vuistdik rapport gevuld met tabellen.