VBZ MVO verslag

0

Voor de VBZ hebben we een additionele MVO-stijl ontwikkeld om zo hun leden goed te kunnen bedienen. Het MVO verslag 2013 is hier een eerste aanzet voor de latere ontwikkeling ervan. Dit uit zich met name in kleurkeuze en de ruime opmaak van de pagina layout.