Tijdlijn KNVKT

0

Tijdlijn duurzame koffie- en theeketen: van oorsprong tot kopje

In opdracht van de KNVKT (Koninklijke  Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee) hebben we een tijdlijn ontworpen die het verduurzamingsproces laat zien in alle facetten in de koffieproductieketen.

De verantwoordelijkheid voor duurzame productie beperkt zich niet alleen tot de teelt en de bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie, hergebruik van organische reststromen en slim transport spelen hierbij een belangrijke rol.

Leden van de vereniging dragen hieraan bij, in de infographic is te zien welke maatregelen en acties er ondernomen worden in de keten.

timeline_knvkt