lijn illustraties

Voor de gemeente Den Haag is er een hele serie lijn illustraties ontwikkeld, voornamelijk voor gebruik en als aanvulling op de huisstijl van het intern diensten centrum IDC. Deze illustraties zijn op allerlei communicatie-uitingen toegepast waaronder het nieuwsbulletin en op een muur in het cafetaria van het stadhuis van Den Haag.

Receptkaart 34

   

NJI

Professionals zijn het kapitaal van de jeugdhulp. Zij staan – in verbinding met ouders, jeugdigen en kinderen – elke dag aan de lat om een generatie gezond, veilig en gelukkig op te laten groeien. Gezamenlijk hun vakmanschap versterken is één van de doelen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut. Met deze plaat wordt inzichtelijk gemaakt welke partijen zich hiermee bezig houden en waar de professional terecht kan, een overzicht.    

Hadoks

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Hiervoor is één infographic ontwikkelt die het ‘verhaal voor de huisarts’ helder en overzichtelijk maakt. Onderste infographic is het eerste voorstel, de bovenste het definitieve. Opdrachtgevers krijgen ook vaak de losse illustraties geleverd die men kan inzetten voor allerlei presentaties, social media ect. Handig.      

Netwerkkaart

Ontwerp netwerkkaart betrokken partijen bij kwetsbare jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 27 jaar voor het Nederlands Jeugdinstituut. Het in kaart brengen van betrokken instanties, hulpverlening en (bestaande) programma’s die momenteel in Nederland actief zijn. De onderste infographic was het eerste ontwerpvoorstel, de bovenste het definitieve voorstel.        

Nederlands Jeugdinstituut

Serie illustraties voor het Nederlands Jeugdinstituut.

MARVER

Leden van Euromil zijn er om elkaar te versterken. Niet in elk land hebben militairen dezelfde rechten als burgers. Als belangenbehartiger is MARVER individueel én collectief in gesprek met de werkgever. Voor sommige zaken moeten we ons ook richten op de Nederlandse politiek die gaan over de wet- en regelgeving. Dit kan rechtstreeks, maar ook een lobby via Europese wetgeving kan erg effectief zijn. De Marechausseevereniging is aangesloten bij Euromil, een koepelorganisatie bestaande uit 33 vakbonden en vakcentrales uit heel […]

Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is. Voor Divosa is een infographic ontwikkeld in de door de organisatie zo kenmerkende iconen-stijl die de bestaanszekerheid in Nederland laat zien in cijfers. Het onderste ontwerp is het […]

Kenniscentrum Zoetstoffen

Inmiddels zijn er voor het Kenniscentrum Zoetstoffen al een aardige serie infographics opgebouwd met informatie over zoetstoffen en aanverwante zaken die handig zijn te gebruiken voor diëtisten en huisartsen in hun praktijk. Op een toegankelijke manier wordt de kennis gedeeld. Door de algehele look en feel van de infographics hebben de middelen een hoge bewaarfunctie.      

Gemeente Den Haag

Den Haag is een prachtige stad. Deze stad – waar veel mensen willen wonen, werken en leven – groeit en bloeit. Dat vraagt voldoende en betaalbare woningen en voor een goede bereikbaarheid van onze stad. En om de stad leefbaar, gezond, groen en veilig te houden. In dit uitvoeringsbeleid voor de Haagse Pandbrigade staat precies deze opgave centraal. Voor het beleidsrapport zijn een aantal infographics ontworpen waarvan de meest illustratieve hier te zien zijn. Bij elkaar vormen ze een serie […]