NJI

Voor ieder kind een thuis! Dat is waar het beleid van het Nederlands Jeugdinstituut naartoe werkt. Met deze infographic is er een overzicht gecreëerd die laat zien wie hiervoor moeten zorgdragen, wat betrokkenen nodig hebben en hoe het te realiseren valt binnen de kaders van de wet. Uitvergroot hier gelijk onder zie je enkele characters die hiervoor getekend zijn, daaronder het allereerste voorstel, de laatste twee visuals zijn het eindproduct. Samen met de opdrachtgever is gekozen voor deze opzet, dit […]

Delft Support

Ook in 2019 heeft Delft Support er weer alles aan gedaan om de inwoners van Delft verder te helpen. Bijvoorbeeld met hulpmiddelen en begeleiding, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Of met handvatten om hun kind op te voeden tot een gelukkig en zelfstandig individu. Of met intensieve ondersteuning, zodat zij weer grip op hun leven krijgen. Een bijdrage leveren aan het welbevinden van inwoners die dat nodig hebben, dát is het allerbelangrijkste. Aan ons de vraag om er […]

Fonteynenburg

Fonteynenburg is een kleine en wendbare organisatie en werkt in de regio Haaglanden met meer dan 600 cliënten met een psychische kwetsbaarheid samen aan hun herstel. Voor sollicitanten is het niet altijd direct duidelijk hoe een dag bij Fonteynenburg eruit ziet, daarom is er een visualisatie ontwikkeld waarin je kunt zien waar zoal een dag uit bestaat en wat er in de agenda staat. Voor deze visualisatie is een vrouwelijk hoofdpersoon getekend die de lezer meeneemt door de dag. In […]

Vorm Vijf

In opdracht van ontwerpstudio Vorm Vijf is er een infographic ontwikkeld, een roadmap die een klant binnen de Rijksoverheid meeneemt langs een IT traject en laat daarbij de diverse tusenstations zien die doorlopen worden. Deze hele weg is een samenwerkingsverband tussen verschillende IT organisaties binnen de uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk. Het onderste ontwerpvoorstel is de eerste opzet geweest, degene erboven is de definitieve roadmap.      

NEN

Smart farming is op meerdere vlakken te interpreteren, in dit geval gaat het om mest. Het meten via sensoren van koeien, varkens of kippenmest en zo bepalen of deze mest uitgestrooid mag worden via een uitgekiend data- en meetsysteem. De onderste plaat is het eerste ontwerpvoorstel, degene hier onder is het definitieve voorstel. In opdracht van NEN, het Nederlands Normalisatie instituut.    

VBZ

VBZ heeft voor haar leden van de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie een informatieve avond georganiseerd over portie grootte en portie vergelijking tussen snacks en zoetwaren. Om deze informatie inzichtelijk te maken hebben we de snacks ingedeeld naar groepen, en algemene illustraties van snacks laten zien. Wat zit er nou aan calorieën per portie in een snack? Hoeveel kun je van een bepaalde snack eten en aan dezelfde calorie-inname komen als een andere snack? Dat wisselt nogal. Hieronder zie je links de […]

Hadoks

Infographic die het toekomstscenario van één loket ‘Spoedeisende Medische Dienst in de regio Haaglanden helder en overzichtelijk in beeld brengt. Dit loket is er voor patiënten uit Haaglanden die spoedeisende zorg nodig hebben in avond, nacht en weekend.    

Factsheet Jongerenwerk

Jongerenwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden. Jongerenwerkers houden zich bezig met contact maken, signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Hierbij wordt samengewerkt met ouders, school, jeugdhulp, wijkteams en politie. In contact met jongeren en de samenleving gebruiken jongerenwerkers negen beschreven en onderbouwde methodieken. In het kader hiervan is deze factsheet slash infographic ontworpen voor het Nederlands Jeugdinstituut. […]

NEN Procesindustrie

Middels een illustratieve weergave zijn de diverse sectoren binnen de procesindustrie in Nederland gevangen in een overzichtsplaat voor de NEN, het Nederlandse Normalisatie instituut. Binnen elke sector zijn verschillende normcommissies actief die normen ontwikkelen die specifiek voor een deel of de gehele sector van toepassing zijn. De overzichtsplaat is met huisstijlkleuren van NEN vormgegeven.  

Tiny house project

Voor voormalige daklozen is Devjo opgericht, een organisatie die samen met de dakloze en sportverenigingen accomodaties realiseert op het terrein van de sportvereniging. De dakloze biedt vervolgens hand-en-spandiensten aan de sportvereniging in ruil voor verblijf in een tiny house op het terrein van de sportvereniging. Hiervoor zijn wij benaderd om een informatieve infographic vorm te geven die ingezet wordt om het idee uit te leggen. In de infographic is een character getekend, een jongen, de dakloze, die door het verhaal […]