Factsheet Jongerenwerk

Jongerenwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden. Jongerenwerkers houden zich bezig met contact maken, signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Hierbij wordt samengewerkt met ouders, school, jeugdhulp, wijkteams en politie. In contact met jongeren en de samenleving gebruiken jongerenwerkers negen beschreven en onderbouwde methodieken. In het kader hiervan is deze factsheet slash infographic ontworpen voor het Nederlands Jeugdinstituut. […]

NEN Procesindustrie

Middels een illustratieve weergave zijn de diverse sectoren binnen de procesindustrie in Nederland gevangen in een overzichtsplaat voor de NEN, het Nederlandse Normalisatie instituut. Binnen elke sector zijn verschillende normcommissies actief die normen ontwikkelen die specifiek voor een deel of de gehele sector van toepassing zijn. De overzichtsplaat is met huisstijlkleuren van NEN vormgegeven.  

Tiny house project

Voor voormalige daklozen is Devjo opgericht, een organisatie die samen met de dakloze en sportverenigingen accomodaties realiseert op het terrein van de sportvereniging. De dakloze biedt vervolgens hand-en-spandiensten aan de sportvereniging in ruil voor verblijf in een tiny house op het terrein van de sportvereniging. Hiervoor zijn wij benaderd om een informatieve infographic vorm te geven die ingezet wordt om het idee uit te leggen. In de infographic is een character getekend, een jongen, de dakloze, die door het verhaal […]

Ledendemocratie NPB

De Nederlandse Politiebond wilde voor het ledenmagazine inzichtelijk maken hoe democratisch de bond te werk gaat en wie naar wat leidt. Hiervoor hebben we als basis een laptop gebruikt die als achtergrond dient maar ook als drager voor de informatie. Eén voorwerp heel groot weergeven in een infographic werkt erg goed en op die manier is de vorm vrijstaand en minder statisch op de pagina. Onderstaande ontwerpen zijn resp. het eerste voorstel en het definitieve voorstel.  

lijn illustraties

Voor de gemeente Den Haag is er een hele serie lijn illustraties ontwikkeld, voornamelijk voor gebruik en als aanvulling op de huisstijl van het intern diensten centrum IDC. Deze illustraties zijn op allerlei communicatie-uitingen toegepast waaronder het nieuwsbulletin en op een muur in het cafetaria van het stadhuis van Den Haag.  

Receptkaart 34

   

NJI

Professionals zijn het kapitaal van de jeugdhulp. Zij staan – in verbinding met ouders, jeugdigen en kinderen – elke dag aan de lat om een generatie gezond, veilig en gelukkig op te laten groeien. Gezamenlijk hun vakmanschap versterken is één van de doelen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut. Met deze plaat wordt inzichtelijk gemaakt welke partijen zich hiermee bezig houden en waar de professional terecht kan, een overzicht.    

Hadoks

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Hiervoor is één infographic ontwikkelt die het ‘verhaal voor de huisarts’ helder en overzichtelijk maakt. Onderste infographic is het eerste voorstel, de bovenste het definitieve. Opdrachtgevers krijgen ook vaak de losse illustraties geleverd die men kan inzetten voor allerlei presentaties, social media ect. Handig.      

Netwerkkaart

Ontwerp netwerkkaart betrokken partijen bij kwetsbare jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 27 jaar voor het Nederlands Jeugdinstituut. Het in kaart brengen van betrokken instanties, hulpverlening en (bestaande) programma’s die momenteel in Nederland actief zijn. De onderste infographic was het eerste ontwerpvoorstel, de bovenste het definitieve voorstel.        

Nederlands Jeugdinstituut

Serie illustraties voor het Nederlands Jeugdinstituut.