Stichting Bouwresearch

0

Stichting Bouwresearch is een kennisplatform voor bouw
en vastgoed en levert de kennis om beter te kunnen bouwen
en beheren.

De sector heeft steeds meer behoefte aan betrouwbare kennis
om effectief en efficiënt te kunnen werken. Stichting Bouwresearch
zorgt niet alleen voor het bijhouden van basiskennis, maar
weet ook wat er actueel speelt. Stichting Bouwresearch verzamelt
en vertaalt bestaande en nieuwe kennis in praktische en bruikbare
producten en diensten voor alle geledingen in de bouw.

Project Gezonde Gebouwen is hier een voorbeeld van en de
Flexibele Doorbraak. Een project waarbij bestaande woningen
volgens de huidige moderne bouwvoorschriften verbouwd worden
tot aantrekkelijke woningen.