Roadmap Social Return

0

Social return is een instrument dat overheden, zoals gemeenten, kunnen inzetten om sociale doelstellingen te realiseren.

Het principe van social return is dat opdrachtnemers, naast het uitvoeren van de reguliere opdracht, iets terugdoen voor de gemeente op maatschappelijk of sociaal vlak. Over het algemeen wordt aan opdrachtnemers gevraagd om ten minste 5 procent van de opdrachtsom te besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires. Op deze manier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. 

infographics