header1_Tekengebied 1
header2_Tekengebied 1
header3_Tekengebied 1

opdrachtgevers

Opdrachtgevers met wie we de afgelopen 15 jaar hebben samengewerkt:

Alliantie Verduurzaming Voedsel
AFMP
ANWB
Avery
Bridgeport University-Style
Certo Communicatie
Damen Shipyards
Decisio onderzoeksbureau
Delft Cluster
Delft Support
Divosa
van Dorp Brands
FENEX branchevereniging voor expediteurs
FIP (International Pharmaceutical Federation)
FNV Zelfstandigen
Fonteynenburg
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Havenziekenhuis
Heembouw
Hittech
van Hooff Communicatie
Ins and outs design
IVR
IWT
Kenniscentrum Zoetstoffen
Kessel & Partners Communicatie Trainingen
Leeuwendaal Adviesbureau
MEXX International
Ministerie van BZK
Ministerie van LNV
Ministerie van VROM
NBTC Holland Marketing
Nederlands Jeugd Instituut
Nederlands Normalisatie Instituut NEN
Nederlandse Politiebond
Netherlocks
Nijgh Periodieken
OGGI Communicatie
Onderwijsbond CNV
Paper Works agenda uitgeverij
Pijnenburg Communicatie
Poseidon Communicatie
Recent Toys
Reed Business Information
SDU Uitgevers
Senter Novem
Shell International
Sofis Valve Operation
Stichting Bouwresearch
Studio V&V Onderwijscommunicatie
Uitgeverij SWP
T2 Ontwerp
Tekstblok Communicatie
Uitgeverij Biblion
Uitgeverij Choizes
Uitgeverij Reunion
Unieboek uitgeverij
Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie
Voedingscentrum
Vorm Vijf Ontwerpers
Wassenaarse Winkeliersvereniging
Wellant College
Wijkberaad Duindorp
Zorn Uitgeverij