header1_Tekengebied 1
header2_Tekengebied 1
header3_Tekengebied 1

Infographic CJG

In januari 2016 heeft het college van B&W van Den Haag besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin verder door te ontwikkelen middels het ‘verbeterd netwerkmodel’.  De jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp dienen te worden ondergebracht in één uitvoeringsorganisatie onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur Dienst OCW. Om dit overzichtelijk in beeld te brengen hebben we een infographic ontwikkeld die dit goed laat zien, hoe de stroom hulpverlening verloopt vanuit een Haagse basisschool. Tevens hebben we een serie iconen ontwikkeld […]

Verduurzaming voedsel infographic

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van vijf brancheverenigingen om de voedselketen te verduurzamen. Aan ons is gevraagd een infographic te ontwikkelen die laagdrempelig en visueel aantrekkelijk is en die de complexiteit van de circulaire voedselketen in beeld brengt, met daarbij de veelheid aan initiatieven die binnen de diverse schakels van de keten ontplooid worden om reststromen optimaal te benutten en voedselverspilling te voorkomen. Het bovenste model is de definitieve versie, daaronder een eerdere versie van waaruit we het […]

Stand van de Haagse Jeugd

Ontwerp serie infographics voor de dienst OCW van de gemeente Den Haag, aan de hand van de huisstijlvoorschriften (kleur- en fonts gebruik), over de stand van de Haagse jeugd op dit moment.  

Infographics Decisio

Ontwerp van een serie infographics in samenwerking met Economisch Onderzoeksbureau Decisio, die de aantallen actieve internationale werknemers, studenten en zelfstandigen laat zien per regio in ons land over de periode 2009-2013. Alle figuren zijn bij elkaar geplaatst op een A4 formaat.