Werkgeversservicepunt

Van het Werkgeversservicepunt in Den Haag kwam de vraag of we diverse feiten en ontwikkelingen op

Jeugdwet Den Haag

Met de jeugdteams, de jeugdbeschermingstafel en de uitvoering van de regionale innovatieagenda  geeft Den Haag mede vorm aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Marmelade is gevraagd met deze cijfers en feiten aan de slag te gaan en een huisstijl conforme infographic hiervoor te ontwikkelen.

Timeline Leeuwendaal

Voor Leeuwendaal Advies hebben we een timeline infographic ontwikkeld die de voorspellende waarde van selectiemethoden definieërt en dient ter ondersteuning bij gesprekken. In het model zijn de indicatoren voor werkprestaties af te lezen. Deze tijdlijn is conform huisstijlvoorschriften van Leeuwendaal uitgevoerd.

Tijdlijn KNVKT

Tijdlijn duurzame koffie- en theeketen: van oorsprong tot kopje In opdracht van de KNVKT (Koninklijke  Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee) hebben we een tijdlijn ontworpen die het verduurzamingsproces laat zien in alle facetten in de koffieproductieketen. De verantwoordelijkheid voor duurzame productie beperkt zich niet alleen tot de teelt en de bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie, hergebruik van organische reststromen en slim […]

Infographic JSO

JSO is een kennis- en adviesbureau die partijen binnen het sociaal domein inspireert en verbindt en beweging tot stand brengt. De transformatie binne het sociale domein vraagt om nieuwe vormen van sturing, verantwoording en monitoring in het brede sociale domein. Hoe zorg je als gemeente of organisatie voor transparantie om de inzet van publieke middelen te verantwoorden? Hoe creëer je ruimte om onderweg te leren? Hoe kun je de voortgang continu volgen en verbeteren? In samenwerking met JSO is er […]

Professional Portal

Infographic programma Professional Portal Samen met 4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wordt met behulp van een meerjarig lopend ICT-programma ervoor gezorgd dat gemeenten in hun dienstverlening voor werk, participatie en inkomen  aansluiten en blijven aansluiten op de veranderende behoeften van burgers en ontwikkelingen in de maatschappij. Deze Applicaties worden op één plek ontwikkeld en vervolgens verder uitgerold. In 2017/2018 werken alle medewerkers van gemeenten in de 4 grote steden met één applicatie. Om dit proces inzichtelijk te […]

Haagse Horeca

Voor de gemeente Den Haag is er een infographic ontworpen met leuke feiten en weetjes uit de Haagse horeca. Met name bestemd voor gebruik op social media is het formaat hier duidelijk op afgestemd. Kleurstelling is conform de huisstijlvoorschriften van de gemeente.

Marmelade consumptie

Infographics over de marmelade consumptie in Europa. Zelf geïnitieerd project om visueel te laten zien hoe je op verschillende manieren met data om kunt gaan en hoe je dezelfde informatie op totaal verschillende manieren tot uiting kunt brengen.

Infographic CJG

In januari 2016 heeft het college van B&W van Den Haag besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin verder door te ontwikkelen middels het ‘verbeterd netwerkmodel’.  De jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp dienen te worden ondergebracht in één uitvoeringsorganisatie onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur Dienst OCW. Om dit overzichtelijk in beeld te brengen hebben we een infographic ontwikkeld die dit goed laat zien, hoe de stroom hulpverlening verloopt vanuit een Haagse basisschool. Tevens hebben we een serie iconen ontwikkeld […]

Verduurzaming voedsel infographic

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van vijf brancheverenigingen om de voedselketen te verduurzamen. Aan ons is gevraagd een infographic te ontwikkelen die laagdrempelig en visueel aantrekkelijk is en die de complexiteit van de circulaire voedselketen in beeld brengt, met daarbij de veelheid aan initiatieven die binnen de diverse schakels van de keten ontplooid worden om reststromen optimaal te benutten en voedselverspilling te voorkomen. Het bovenste model is de definitieve versie, daaronder een eerdere versie van waaruit we het […]