Professional Portal

Infographic programma Professional Portal Samen met 4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) wordt met behulp van een meerjarig lopend ICT-programma ervoor gezorgd dat gemeenten in hun dienstverlening voor werk, participatie en inkomen  aansluiten en blijven aansluiten op de veranderende behoeften van burgers en ontwikkelingen in de maatschappij. Deze Applicaties worden op één plek ontwikkeld en vervolgens verder uitgerold. In 2017/2018 werken alle medewerkers van gemeenten in de 4 grote steden met één applicatie. Om dit proces inzichtelijk te […]

Haagse Horeca

Voor de gemeente Den Haag is er een infographic ontworpen met leuke feiten en weetjes uit de Haagse horeca. Met name bestemd voor gebruik op social media is het formaat hier duidelijk op afgestemd. Kleurstelling is conform de huisstijlvoorschriften van de gemeente.

Marmelade consumptie

Infographics over de marmelade consumptie in Europa. Zelf geïnitieerd project om visueel te laten zien hoe je op verschillende manieren met data om kunt gaan en hoe je dezelfde informatie op totaal verschillende manieren tot uiting kunt brengen.

Infographic CJG

In januari 2016 heeft het college van B&W van Den Haag besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin verder door te ontwikkelen middels het ‘verbeterd netwerkmodel’.  De jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp dienen te worden ondergebracht in één uitvoeringsorganisatie onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur Dienst OCW. Om dit overzichtelijk in beeld te brengen hebben we een infographic ontwikkeld die dit goed laat zien, hoe de stroom hulpverlening verloopt vanuit een Haagse basisschool. Tevens hebben we een serie iconen ontwikkeld […]

Verduurzaming voedsel infographic

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van vijf brancheverenigingen om de voedselketen te verduurzamen. Aan ons is gevraagd een infographic te ontwikkelen die laagdrempelig en visueel aantrekkelijk is en die de complexiteit van de circulaire voedselketen in beeld brengt, met daarbij de veelheid aan initiatieven die binnen de diverse schakels van de keten ontplooid worden om reststromen optimaal te benutten en voedselverspilling te voorkomen. Het bovenste model is de definitieve versie, daaronder een eerdere versie van waaruit we het […]

Stand van de Haagse Jeugd

Ontwerp serie infographics voor de dienst OCW van de gemeente Den Haag, aan de hand van de huisstijlvoorschriften (kleur- en fonts gebruik), over de stand van de Haagse jeugd op dit moment.  

Infographics Decisio

Ontwerp van een serie infographics in samenwerking met Economisch Onderzoeksbureau Decisio, die de aantallen actieve internationale werknemers, studenten en zelfstandigen laat zien per regio in ons land over de periode 2009-2013. Alle figuren zijn bij elkaar geplaatst op een A4 formaat.