infographics

NPB Politiebond

Infographic Verlofsparen is verschenen in het magazine van de Nederlandse Politiebond, als spread. De uitdaging hierbij was het visualiseren van diverse leeftijdcategoriën onder personeel.  

AFMP / MARVER infographics

Twee vrijwel identieke infographics voor de vakbonden MARVER en AFMP, voor marechaussee en beroepsmilitairen. Deze infographics zijn verschenen in de bondsbladen en geven inzicht in hoe een vakbond werkt en hoe een lid invloed kan uitoefenen op beleid/richting.    

infographics

ICT infographic

Voor de NEN, het Nederlands Normalisatieinstituut is deze zeer uitgebreide infographic ontworpen die de diverse werkvelden van ICT laat zien. De onderste plaat is het eerste voorstel geweest, de bovenste is de definitieve infographic.    

Water

Vanuit het Nederlands Normalisatie Instituut kwam de vraag voor een overzichts infographic die alle commissies en werkgroepen laat zien die betrokken zijn bij het onderwerp Water. Deze infographic geeft op een speelse wijze inzicht en is onderverdeeld in separate vlakken.

infographic

Museum Prinsenhof

Naar aanleiding van de verbouwing van Museum Prinsenhof is er een infographic ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat er aangepast zal worden en dus ook verbetert. De infographic is in een aantal stappen gerealiseerd met de opdrachtgever, van boven naar beneden te zien waarbij het onderste model de definitieve versie is.  

infographics

Visual Vervangingsfonds

Met ingang van 2019 voert het Vervangingsfonds een flinke vereenvoudiging van het reglement door. Dat geeft schoolbesturen meer vrijheid. Dit heeft oa invloed op de continuïteit van het onderwijs (altijd iemand voor de klas), gemaakte personele uitgaven bij verzuim worden vergoed, administratie lastenverlichting en meer keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor kiezen vervanging. Hiervoor werd een infographic gevraagd om  het meer inzichtelijk te laten zijn. De bovenste visual is het eerste voorstel, de onderste de definitieve. Ontwerpen worden altijd samen met […]

infographics

Vitaliteit sportverenigingen

Een grote gemeente in de Randstad wilde graag alle gegevens over vitale sportverenigingen voorin een verslag op laten nemen, zodat in één oogopslag duidelijk en samenvattend alle cijfers te zien zijn. De vorm die hiervoor gebruikt is, is een dashboard. Onderdelen hiervan kunnen los geleverd worden en zo gebruikt worden als referentie verderop in het verslag of bijvoorbeeld voor een Power point presentatie.

infographics

Roadmap Social Return

Social return is een instrument dat overheden, zoals gemeenten, kunnen inzetten om sociale doelstellingen te realiseren. Het principe van social return is dat opdrachtnemers, naast het uitvoeren van de reguliere opdracht, iets terugdoen voor de gemeente op maatschappelijk of sociaal vlak. Over het algemeen wordt aan opdrachtnemers gevraagd om ten minste 5 procent van de opdrachtsom te besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires. Op deze manier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. 

infographics

Overzichtsplaat Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft die (tijdelijk) extra ondersteuning kunnen gebruiken. In samenwerking met de medewerkers is er een praatplaat ontwikkeld voor burgers én professionals om inzichtelijk te maken wat er mogelijk is binnen Delft Support. In navolging hiervan zijn er ook infographics ontworpen voor het jaarbericht, in dezelfde stijl en kleurstelling als de praatplaat.

infographic

Iconen Divosa

Binnen Divosa was er de wens een eenvoudige, heldere iconenstijl te laten ontwikkelen om de laatste bijstandscijfers te kunnen laten zien via de website en jaarbericht. Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Burgers kunnen bij Divosa-leden terecht bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij schulden.   Ook hebben we een totaal-infographic ontworpen die laat zien hoe mensen te activeren zijn met multi-problematiek. Onderstaande uitingen zijn twee verschillende ontwerpen, het is meestal een proces […]