infographics

Visual Vervangingsfonds

Met ingang van 2019 voert het Vervangingsfonds een flinke vereenvoudiging van het reglement door. Dat geeft schoolbesturen meer vrijheid. Dit heeft oa invloed op de continuïteit van het onderwijs (altijd iemand voor de klas), gemaakte personele uitgaven bij verzuim worden vergoed, administratie lastenverlichting en meer keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor kiezen vervanging. Hiervoor werd een infographic gevraagd om  het meer inzichtelijk te laten zijn. De bovenste visual is het eerste voorstel, de onderste de definitieve. Ontwerpen worden altijd samen met […]

infographics

Vitaliteit sportverenigingen

Een grote gemeente in de Randstad wilde graag alle gegevens over vitale sportverenigingen voorin een verslag op laten nemen, zodat in één oogopslag duidelijk en samenvattend alle cijfers te zien zijn. De vorm die hiervoor gebruikt is, is een dashboard. Onderdelen hiervan kunnen los geleverd worden en zo gebruikt worden als referentie verderop in het verslag of bijvoorbeeld voor een Power point presentatie.

infographics

Roadmap Social Return

Social return is een instrument dat overheden, zoals gemeenten, kunnen inzetten om sociale doelstellingen te realiseren. Het principe van social return is dat opdrachtnemers, naast het uitvoeren van de reguliere opdracht, iets terugdoen voor de gemeente op maatschappelijk of sociaal vlak. Over het algemeen wordt aan opdrachtnemers gevraagd om ten minste 5 procent van de opdrachtsom te besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires. Op deze manier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. 

infographics

Overzichtsplaat Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft die (tijdelijk) extra ondersteuning kunnen gebruiken. In samenwerking met de medewerkers is er een praatplaat ontwikkeld voor burgers én professionals om inzichtelijk te maken wat er mogelijk is binnen Delft Support. In navolging hiervan zijn er ook infographics ontworpen voor het jaarbericht, in dezelfde stijl en kleurstelling als de praatplaat.

infographic

Iconen Divosa

Binnen Divosa was er de wens een eenvoudige, heldere iconenstijl te laten ontwikkelen om de laatste bijstandscijfers te kunnen laten zien via de website en jaarbericht. Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Burgers kunnen bij Divosa-leden terecht bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij schulden.   Ook hebben we een totaal-infographic ontworpen die laat zien hoe mensen te activeren zijn met multi-problematiek. Onderstaande uitingen zijn twee verschillende ontwerpen, het is meestal een proces […]

infographics

HCO jaaroverzicht

Het HCO is een onderwijsadviesburo voor scholen en kindcentra in de regio Den Haag. Als extra informatie wilden zij graag in hun magazine een katern opnemen met de jaarcijfers van 2017. Deze hebben wij over 4 pagina’s ontworpen, in HCO stijl.      

Digitaliseren post

De gemeente Delft heeft de mogelijkheden voor medewerkers om post aan te bieden gedigitaliseerd. Om dit goed uit te leggen is er een poster ontwikkeld wat de mogelijkheden zijn en hoe het werkt. Een heldere en informatieve oplossing gevat in de huisstijl van de gemeente Delft. De bovenste poster is de definitieve versie, die eronder één van de eerste voorstellen.

AFMP timeline

De AFMP is de sterkst verenigde vakbond voor militair- en burgerpersoneel bij Defensie. Zij vertegenwoordigen defensie medewerkers bij de werkgever als het bijvoorbeeld gaat om arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, opleiding, pensioen, uitrusting of een veilige en gezonde werkomgeving. Voor in het bondsblad wilde zij laten zien dat veel medewerkers later met een AOW gat komen te zitten en hoe dit in de loop van de jaren is ontstaan aan de hand van een tijdlijn hebben we dat gevisualiseerd. Deze infographic is uitgevoerd in de kleurstelling en fonts uit de […]

Kennis over zoetstoffen

Het kenniscentrum Zoetstoffen is een samenwerking tussen

Infographic Den Haag Fietst

In opdracht van de Gemeente Den Haag kwam de wens een roadmap infographic te ontwerpen voor de voortgangsrapportage Fiets, met daarin diverse feiten en gerelateerde cijfers over de stand van fietsend Den Haag.