infographics

Delft Support

Een bijstandsuitkering aanvragen gaat zomaar niet. Je moet aan veel voorwaarden voldoen. Eerst moet je bij de Jongerenacademie een zoekperiode doorlopen van vier weken. Dat staat in de Participatiewet en geldt dus voor alle jongeren in Nederland tussen de 18 en 27 jaar. In deze periode onderzoek je of je weer naar school kunt, kunt studeren of hoe je zo snel mogelijk (weer) aan werk komt. Delft Support faciliteert deze route voor jongeren uit Delft. De onderste infographic was het […]

infographics

Fonteynenburg

Fonteynenburg is een organisatie die mensen  ondersteunt en begeleidt met een psychische kwetsbaarheid om zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Hiervoor zijn een aantal visuele middelen ontworpen die voor diverse zaken inzicht geven hoe en waar de organisatie operationeel is.    

infographics

NEN infographic

Wat maakt een aantrekkelijke werkgever? Hoe gaat NEN met mensen om, wat kunnen sollicitanten verwachten en NEN van sollicitanten? Een overzicht.  

infographics

NBTC

Samenvattende infographic met alle belangrijke aspecten over toerismePerspectief 2030, gepubliceerd in rapport NBTC. De onderste plaat is het eerste voorstel, degene erboven het definitieve ontwerp.  

NEN material efficiency

Infographic Material Efficiency Aspects for Ecodesign. De Nederlandse normcommissie NEN 10 Material Efficiency is in 2018 opgericht. Deze commissie richt zich op het tot stand komen van normen op het gebied van levensduur, repareerbaarheid, hergebruik, opwaardeerbaarheid, herfabriceerbaarheid en gebruik van kritische materialen.  

infographics

NPB Politiebond

Infographic Verlofsparen is verschenen in het magazine van de Nederlandse Politiebond, als spread. De uitdaging hierbij was het visualiseren van diverse leeftijdcategoriën onder personeel.  

AFMP / MARVER infographics

Twee vrijwel identieke infographics voor de vakbonden MARVER en AFMP, voor marechaussee en beroepsmilitairen. Deze infographics zijn verschenen in de bondsbladen en geven inzicht in hoe een vakbond werkt en hoe een lid invloed kan uitoefenen op beleid/richting.    

infographics

ICT infographic

Voor de NEN, het Nederlands Normalisatieinstituut is deze zeer uitgebreide infographic ontworpen die de diverse werkvelden van ICT laat zien. De onderste plaat is het eerste voorstel geweest, de bovenste is de definitieve infographic.    

Water

Vanuit het Nederlands Normalisatie Instituut kwam de vraag voor een overzichts infographic die alle commissies en werkgroepen laat zien die betrokken zijn bij het onderwerp Water. Deze infographic geeft op een speelse wijze inzicht en is onderverdeeld in separate vlakken.

infographic

Museum Prinsenhof

Naar aanleiding van de verbouwing van Museum Prinsenhof is er een infographic ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat er aangepast zal worden en dus ook verbetert. De infographic is in een aantal stappen gerealiseerd met de opdrachtgever, van boven naar beneden te zien waarbij het onderste model de definitieve versie is.