header1_Tekengebied 1
header2_Tekengebied 1
header3_Tekengebied 1

NJI

Professionals zijn het kapitaal van de jeugdhulp. Zij staan – in verbinding met ouders, jeugdigen en kinderen – elke dag aan de lat om een generatie gezond, veilig en gelukkig op te laten groeien. Gezamenlijk hun vakmanschap versterken is één van de doelen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut. Met deze plaat wordt inzichtelijk gemaakt welke partijen zich hiermee bezig houden en waar de professional terecht kan, een overzicht.    

infographics

Hadoks

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Hiervoor is één infographic ontwikkelt die het ‘verhaal voor de huisarts’ helder en overzichtelijk maakt. Onderste infographic is het eerste voorstel, de bovenste het definitieve. Opdrachtgevers krijgen ook vaak de losse illustraties geleverd die men kan inzetten voor allerlei presentaties, social media ect. Handig.      

infographics, datavisualisatie, illustratie, roadmap, timeline, tijdlijn, visual, iconen, jaarverslag, jaarbericht, visuele content, illustration, praatplaat

Netwerkkaart

Ontwerp netwerkkaart betrokken partijen bij kwetsbare jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 27 jaar voor het Nederlands Jeugdinstituut. Het in kaart brengen van betrokken instanties, hulpverlening en (bestaande) programma’s die momenteel in Nederland actief zijn. De onderste infographic was het eerste ontwerpvoorstel, de bovenste het definitieve voorstel.        

infographics

MARVER

Leden van Euromil zijn er om elkaar te versterken. Niet in elk land hebben militairen dezelfde rechten als burgers. Als belangenbehartiger is MARVER individueel én collectief in gesprek met de werkgever. Voor sommige zaken moeten we ons ook richten op de Nederlandse politiek die gaan over de wet- en regelgeving. Dit kan rechtstreeks, maar ook een lobby via Europese wetgeving kan erg effectief zijn. De Marechausseevereniging is aangesloten bij Euromil, een koepelorganisatie bestaande uit 33 vakbonden en vakcentrales uit heel […]

infographics

Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is. Voor Divosa is een infographic ontwikkeld in de door de organisatie zo kenmerkende iconen-stijl die de bestaanszekerheid in Nederland laat zien in cijfers. Het onderste ontwerp is het […]

infographics

Kenniscentrum Zoetstoffen

Inmiddels zijn er voor het Kenniscentrum Zoetstoffen al een aardige serie infographics opgebouwd met informatie over zoetstoffen en aanverwante zaken die handig zijn te gebruiken voor diëtisten en huisartsen in hun praktijk. Op een toegankelijke manier wordt de kennis gedeeld. Door de algehele look en feel van de infographics hebben de middelen een hoge bewaarfunctie.      

infographics

Gemeente Den Haag

Den Haag is een prachtige stad. Deze stad – waar veel mensen willen wonen, werken en leven – groeit en bloeit. Dat vraagt voldoende en betaalbare woningen en voor een goede bereikbaarheid van onze stad. En om de stad leefbaar, gezond, groen en veilig te houden. In dit uitvoeringsbeleid voor de Haagse Pandbrigade staat precies deze opgave centraal. Voor het beleidsrapport zijn een aantal infographics ontworpen waarvan de meest illustratieve hier te zien zijn. Bij elkaar vormen ze een serie […]

infographics

Delft Support

Een bijstandsuitkering aanvragen gaat zomaar niet. Je moet aan veel voorwaarden voldoen. Eerst moet je bij de Jongerenacademie een zoekperiode doorlopen van vier weken. Dat staat in de Participatiewet en geldt dus voor alle jongeren in Nederland tussen de 18 en 27 jaar. In deze periode onderzoek je of je weer naar school kunt, kunt studeren of hoe je zo snel mogelijk (weer) aan werk komt. Delft Support faciliteert deze route voor jongeren uit Delft. De onderste infographic was het […]

infographics

Fonteynenburg

Fonteynenburg is een organisatie die mensen  ondersteunt en begeleidt met een psychische kwetsbaarheid om zo zelfstandig mogelijk te wonen, leven en werken. Hiervoor zijn een aantal visuele middelen ontworpen die voor diverse zaken inzicht geven hoe en waar de organisatie operationeel is.    

infographics

NEN infographic

Wat maakt een aantrekkelijke werkgever? Hoe gaat NEN met mensen om, wat kunnen sollicitanten verwachten en NEN van sollicitanten? Een overzicht.