NEN material efficiency

0

Infographic Material Efficiency Aspects for Ecodesign. De Nederlandse normcommissie NEN 10 Material Efficiency is in 2018 opgericht. Deze commissie richt zich op het tot stand komen van normen op het gebied van levensduur, repareerbaarheid, hergebruik, opwaardeerbaarheid, herfabriceerbaarheid en gebruik van kritische materialen.

 

infographics

infographics