infographic

NEN Procesindustrie

Middels een illustratieve weergave zijn de diverse sectoren binnen de procesindustrie in Nederland gevangen in een overzichtsplaat voor de NEN, het Nederlandse Normalisatie instituut. Binnen elke sector zijn verschillende normcommissies actief die normen ontwikkelen die specifiek voor een deel of de gehele sector van toepassing zijn. De overzichtsplaat is met huisstijlkleuren van NEN vormgegeven.  

infographic

Tiny house project

Voor voormalige daklozen is Devjo opgericht, een organisatie die samen met de dakloze en sportverenigingen accomodaties realiseert op het terrein van de sportvereniging. De dakloze biedt vervolgens hand-en-spandiensten aan de sportvereniging in ruil voor verblijf in een tiny house op het terrein van de sportvereniging. Hiervoor zijn wij benaderd om een informatieve infographic vorm te geven die ingezet wordt om het idee uit te leggen. In de infographic is een character getekend, een jongen, de dakloze, die door het verhaal […]

infographic

Ledendemocratie NPB

De Nederlandse Politiebond wilde voor het ledenmagazine inzichtelijk maken hoe democratisch de bond te werk gaat en wie naar wat leidt. Hiervoor hebben we als basis een laptop gebruikt die als achtergrond dient maar ook als drager voor de informatie. Eén voorwerp heel groot weergeven in een infographic werkt erg goed en op die manier is de vorm vrijstaand en minder statisch op de pagina. Onderstaande ontwerpen zijn resp. het eerste voorstel en het definitieve voorstel.  

NJI

Professionals zijn het kapitaal van de jeugdhulp. Zij staan – in verbinding met ouders, jeugdigen en kinderen – elke dag aan de lat om een generatie gezond, veilig en gelukkig op te laten groeien. Gezamenlijk hun vakmanschap versterken is één van de doelen van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut. Met deze plaat wordt inzichtelijk gemaakt welke partijen zich hiermee bezig houden en waar de professional terecht kan, een overzicht.    

infographics

Hadoks

Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Hiervoor is één infographic ontwikkelt die het ‘verhaal voor de huisarts’ helder en overzichtelijk maakt. Onderste infographic is het eerste voorstel, de bovenste het definitieve. Opdrachtgevers krijgen ook vaak de losse illustraties geleverd die men kan inzetten voor allerlei presentaties, social media ect. Handig.      

infographics, datavisualisatie, illustratie, roadmap, timeline, tijdlijn, visual, iconen, jaarverslag, jaarbericht, visuele content, illustration, praatplaat

Netwerkkaart

Ontwerp netwerkkaart betrokken partijen bij kwetsbare jongeren in de leeftijdsgroep 16 – 27 jaar voor het Nederlands Jeugdinstituut. Het in kaart brengen van betrokken instanties, hulpverlening en (bestaande) programma’s die momenteel in Nederland actief zijn. De onderste infographic was het eerste ontwerpvoorstel, de bovenste het definitieve voorstel.        

infographics

MARVER

Leden van Euromil zijn er om elkaar te versterken. Niet in elk land hebben militairen dezelfde rechten als burgers. Als belangenbehartiger is MARVER individueel én collectief in gesprek met de werkgever. Voor sommige zaken moeten we ons ook richten op de Nederlandse politiek die gaan over de wet- en regelgeving. Dit kan rechtstreeks, maar ook een lobby via Europese wetgeving kan erg effectief zijn. De Marechausseevereniging is aangesloten bij Euromil, een koepelorganisatie bestaande uit 33 vakbonden en vakcentrales uit heel […]

infographics

Divosa

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is. Voor Divosa is een infographic ontwikkeld in de door de organisatie zo kenmerkende iconen-stijl die de bestaanszekerheid in Nederland laat zien in cijfers. Het onderste ontwerp is het […]

infographics

Kenniscentrum Zoetstoffen

Inmiddels zijn er voor het Kenniscentrum Zoetstoffen al een aardige serie infographics opgebouwd met informatie over zoetstoffen en aanverwante zaken die handig zijn te gebruiken voor diëtisten en huisartsen in hun praktijk. Op een toegankelijke manier wordt de kennis gedeeld. Door de algehele look en feel van de infographics hebben de middelen een hoge bewaarfunctie.      

infographics

Gemeente Den Haag

Den Haag is een prachtige stad. Deze stad – waar veel mensen willen wonen, werken en leven – groeit en bloeit. Dat vraagt voldoende en betaalbare woningen en voor een goede bereikbaarheid van onze stad. En om de stad leefbaar, gezond, groen en veilig te houden. In dit uitvoeringsbeleid voor de Haagse Pandbrigade staat precies deze opgave centraal. Voor het beleidsrapport zijn een aantal infographics ontworpen waarvan de meest illustratieve hier te zien zijn. Bij elkaar vormen ze een serie […]