Verduurzaming voedsel infographic

0

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van vijf brancheverenigingen om de voedselketen te verduurzamen.

Aan ons is gevraagd een infographic te ontwikkelen die laagdrempelig en visueel aantrekkelijk is en die de complexiteit van de circulaire voedselketen in beeld brengt, met daarbij de veelheid aan initiatieven die binnen de diverse schakels van de keten ontplooid worden om reststromen optimaal te benutten en voedselverspilling te voorkomen.

Het bovenste model is de definitieve versie, daaronder een eerdere versie van waaruit we het model steeds verder zijn gaan ontwikkelen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

infographic

infographic