Infographic CJG

0

In januari 2016 heeft het college van B&W van Den Haag besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin verder door te ontwikkelen middels het ‘verbeterd netwerkmodel’.  De jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp dienen te worden ondergebracht in één uitvoeringsorganisatie onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur Dienst OCW.

Om dit overzichtelijk in beeld te brengen hebben we een infographic ontwikkeld die dit goed laat zien, hoe de stroom hulpverlening verloopt vanuit een Haagse basisschool.

SMW+ in jeugdteams_V4

Tevens hebben we een serie iconen ontwikkeld voor gebruik op het CJG intranet die passen in de nieuwe beeldtaal.

infographics_iconen