header1_Tekengebied 1
header2_Tekengebied 1
header3_Tekengebied 1

Shell China visit

Om het bezoek van een Chinese delegatie managers uit de olie en gasindustrie bij Shell Rijswijk luister bij te zetten zijn er grote lightboxes in de centrale hal geplaatst. Deze lightboxes zijn 6x4meter groot. De invulling hiervan zie je hieronder, de kleinere beelden onderaan zijn enkele pagina’s uit een begeleidende handout wat de bezoekers uitgereikt kregen.  

Boekomslagen

In opdracht van SWP Uitgeverij ontwerpt Marmelade op regelmatige basis boekomslagen en verzorgt de layout van het complete binnenwerk. Hieronder een greep uit reeds verschenen boeken.        

Presentatieboek kantoortransformatie

In samenwerking met Heembouw is er een presentatie en wervingsbrochure ontwikkelt voor het gebouw ‘Lenteleven’, een leegstaand kantoorpand wat in aanmerking komt om getransformeert te worden.  

Europese Binnenvaart Unie Jaarverslag

De Europese Binnenvaart Unie behartigt de belangen van de binnenvaart bij Europese en internationale instellingen. Om haar werkzaamheden te verantwoorden brengen zij één keer per jaar een verslag uit waarvan het ontwerp elk jaar wisselt. Marmelade mocht dit jaar voor het eerst een ontwerpvoorstel doen, hieronder zie je de omslag voorstellen die zijn gedaan. Men heeft gekozen voor het tweede voorstel. Erna volgen enkele pagina’s binnenwerk uit het jaarverslag, deze is in zijn geheel te downloaden en bekijken via de […]

Infographics Heembouw

Voor Heembouw hebben we recentelijk een hele serie van infographics-boards ontworpen. Doel is om van een lang leegstaand kantoorpand aantrekkelijke appartementen te maken, het flexibele woonconcept op maat. Middels infographics wil Heembouw zo graag op diverse vlakken (bereikbaarheid, betaalbaarheid, buurt en bewoners)  de aantrekkelijkheid van het gebouw en het project als geheel laten zien om zo toekomstige partijen te overtuigen. Voor elk kantoortransformatieproject is een ander board ontworpen.  

Magazine Wassenaar

In opdracht van de winkeliersvereniging Wassenaar is het magazine Winkelen in Wassenaar ontwikkeld.

OR Krant

Ontwerpen van een OR Krant voor gemeente ambtenaren van Den Haag. De wens vanuit de klant was nadrukkelijk de artikelen af te wisselen met kleine, geïllustreerde visuals die de lezer snel informeert over de stand van zaken. We hebben gekozen voor een 3 koloms opmaak waarbij de buitenste kolom gebruikt wordt voor deze visuals. Voor deze opdracht hoefden we niet vast te houden aan de huisstijl van de gemeente. De krant is verspreid over alle vestigingen van de gemeente.  

VBZ MVO verslag

Voor de VBZ hebben we een additionele MVO-stijl ontwikkeld om zo hun leden goed te kunnen bedienen. Het MVO verslag 2013 is hier een eerste aanzet voor de latere ontwikkeling ervan. Dit uit zich met name in kleurkeuze en de ruime opmaak van de pagina layout.  

Shell International

Voor Shell hebben we een serie leaflets ontwikkeld over de aanwezigheid van Shell in de Niger Delta. Een informatieve serie leaflets die diverse aspecten aan bod laat komen over ontwikkelingen van Shell in Nigeria. Deze leaflets zijn in principe ontworpen met een vrije hand maar met inachtneming van de basis huisstijlregels.    

Gemeente Den Haag

Ontwerp een serie publicaties voor het Haags Gemeente Archief. Er is een serie schetsen tot stand gekomen met gebruik van oude foto’s en verweerde stukjes papier om zo de sfeer van het Archief weer te geven. De  schetsen zijn gemaakt volgens de huisstijlregels van de gemeente.