header1_Tekengebied 1
header2_Tekengebied 1
header3_Tekengebied 1
infographics

Delft Support

Ook in 2019 heeft Delft Support er weer alles aan gedaan om de inwoners van Delft verder te helpen. Bijvoorbeeld met hulpmiddelen en begeleiding, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Of met handvatten om hun kind op te voeden tot een gelukkig en zelfstandig individu. Of met intensieve ondersteuning, zodat zij weer grip op hun leven krijgen. Een bijdrage leveren aan het welbevinden van inwoners die dat nodig hebben, dát is het allerbelangrijkste. Aan ons de vraag om er […]

flyer

Zoetstoffen flyer

Ontwerp flyer voor Kenniscentrum Zoetstoffen met gebruik van huisstijlkleuren.

Steenworp jaarbericht

Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden adviseert en begeleidt (startende) bedrijven bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting in de regio Haaglanden. Vanuit de gemeente Den Haag is gevraagd om het jaarbericht vorm te geven. Bijgaand een impressie.  

infographics

Factsheet Jeugdhulp

Voor het Nederlands Jeugdinstituut is er een factsheet ontworpen over het inkoopproces jeugdhulp bij gemeenten. Deze factsheet is voorzien van illustraties en infographics ter ondersteuning en verheldering van de inhoud.  

infographics

IVR jaarverslag 2017

Voor IVR (de Internationale Vereniging voor de behartiging van de belangen van de binnenvaart in Europa) hebben we het jaarverslag 2017 ontworpen met de opdracht dichtbij de identiteit van de website te blijven. Naast het tekstgedeelte bestaat het verslag uit enkele spreads met infographics.  

Factsheet Hittebeheersing

Voor de VBZ, de branche organisatie voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie, hebben we onlangs de factsheet gerestyled in de nieuwe huisstijl. Als basis is het onderwerp hittebeheersing bij bedrijven gebruikt, die VBZ zal gebruiken voor haar leden. De factsheet is per onderwerp voorzien van beeldende iconen zodat de inhoud extra aandacht krijgt.  

Heembouw project

De gemeente Houten heeft Heembouw Wonen gevraagd een voorstel te doen

Logo IVR

Voor het IVR (Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaarten de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa) hebben we een modern beeldmerk ontwikkeld gebaseerd op kernwaarden van IVR. Zoals deze zijn onafhankelijkheid, kwaliteit, internationaal gericht, betrouwbaarheid en dienstbaarheid.

Logo Vakcentrum

Het Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandige detaillisten in food en fast moving consumer goods en franchisenemers. Het logo voor het Vakcentrum is door ons gemoderniseerd, qua vormentaal en kleurstelling. Deze look & feel is inmiddels doorgetrokken naar de website en nieuwsbrief.  

Posters Sofis

Smith Flow Control en Netherlocks Safety Systems zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam Sofis. Sofis ontwikkeld en adviseert haar klanten op het gebied van kleppen en sleutels in de chemische- en petrochemische industrie wereldwijd. De nieuwe huisstijl is inmiddels uitgerold en om medewerkers te betrekken bij alle ontwikkelingen binnen het bedrijf is er een serie posters ontwikkeld die de kernwaarden van Sofis op een heldere manier weergeeft. Met deze serie posters wordt gecommuniceerd middels iconen in een eenvoudige, […]