Certo Communicatie

0

In opdracht van Certo Communicatie
heeft Marmelade een nieuwe stijl
ontwikkeld voor Bolier.

Bolier is geautoriseerd dealer van
MaK scheepsmotoren en verantwoor-
delijk voor de verkoop en service-
verlening in de Benelux, Frankrijk
en Noord-Afrika. Bolier biedt klanten
een breed pakket aan scheepvaart
gerelateerde services.

We hebben onder andere een
presentatiemap met leaflets
ontwikkeld, een advertentielijn
en ontwerp en productie van
hun personeelsmagazine.